โรงพิมพ์ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ซีซัน กรุ๊ป

0-2717-8223-6, 0-2717-6008-11
seasongroup_ssg@yahoo.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • โรงพิมพ์ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ซีซัน กรุ๊ป - รับพิมพ์กระดาษก้อน ออกแบบกระดาษโน๊ต

    รับพิมพ์กระดาษก้อน ออกแบบกระดาษโน๊ต

  • รับพิมพ์กระดาษก้อน ออกแบบกระดาษโน๊ต

    รับพิมพ์กระดาษก้อน ออกแบบกระดาษโน๊ต เน้นคุณภาพในการออกแบบรับพิมพ์กระดาษก้อน รับพิมพ์กระดาษโน๊ต กระดาษก้อน สมุดฉีก กระดาษ Memo รับปริ้นท์สติ๊กเกอร์ไดคัท กระดาษโน๊ต โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป รับทำกระดาษโน๊ตหรือกระดาษก้อน คุณภาพดี ราคาประหยัด ทางโรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ปมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบหน้าปกกระดาษโน๊ตตามวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้ จำนวนแผ่นของกระดาษโน๊ต ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสั่งทำกระดาษโน๊ต 1 ก้อน โดยมีจำนวนกระดาษประมาณ 80 – 100 แผ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการนำกระดาษโน๊ตไปใช้งานด้วย วัสดุที่ใช้ทำกระดาษก้อน ส่วนมากจะนิยมใช้กระดาษปอนด์สีขาว และสีถนอมสายตา ความหนา 80 แกรม ขนาดของกระดาษโน้ตที่นิยมสั่งทำ กระดาษก้อนขนาดที่นิยมนำไปใช้งานมี 2 ขนาดดังนี้ 6 x 8 นิ้ว และ 3 x 4 นิ้ว โดยอาจจะมีการพิมพ์ข้อความบนกระดาษบางส่วน เพื่อความสวยงาม การจัดส่ง โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ปมีโปรโมชั่นบริการจัดส่งกระดาษโน๊ตให้ฟรี สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยกเว้นกรณีงานเร่งด่วนต้องให้ลูกค้ามารับงานเอง Phone: 02-717-8223-6, 02-717-6008-11 และ 02-328-6868 (10 คู่สาย) E-mail: seasongroups@yahoo.com seasongroup_ssg@yahoo.com Line ID: @seasongroup  

    หมวดหมู่ : โรงพิมพ์, โรงพิมพ์, ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์