โรงพิมพ์ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ซีซัน กรุ๊ป

0-2717-8223-6, 0-2717-6008-11
seasongroup_ssg@yahoo.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • โรงพิมพ์ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ซีซัน กรุ๊ป - รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ คุณภาพดี ราคาถูก

    รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ คุณภาพดี ราคาถูก

  • รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ คุณภาพดี ราคาถูก

    รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ คุณภาพดี ราคาถูก ออกแแบบหนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะที่ไหนดี? โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป ย่านอ่อนนุช รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์หนังสือสวดมนต์สำหรับนำไปแจกเป็นธรรมทานหรือใช้ในงานพิธีต่างๆ โรงพิมพ์ของเรามีหนังสือสวดมนต์แบบสำเร็จรูปพร้อมบริการ โดยสามารถพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำหนังสือธรรมะพร้อมเข้าเล่มได้เลยสะดวกรวดเร็ว เนื้อหาบทสวดมนต์ครบถ้วนได้มาตรฐานตามหลักพระพุทธศาสนา การจัดวางและขนาดตัวหนังสืออ่านง่าย ชัดเจนพิเศษ โรงพิมพ์ของเราไม่มีการกำหนดการสั่งทำขั้นต่ำ สามารถพิมพ์หนังสือธรรมะได้ทุกปริมาณ ไม่ว่าจะจำนวนมากหรือน้อยก็ตาม ด้วยความยินดี รายละเอียดหนังสือสวดมนต์แบบสั่งทำ รูปเล่มมีขนาด 10 x 14 ซม. ปกกระดาษอาร์ตการ์ดเงาหนา 300 แกรม เนื้อในเป็นกระดาษปอนด์หนา 80 แกรม ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดและเนื้อกระดาษได้เองตามความต้องการ รายละเอียดหนังสือสวดมนต์แบบสำเร็จรูป ขนาด 9.6 x 14 ซม. มี 76 หน้า หน้าปกหนังสือ: กระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี เคลือบเงา เนื้อในหนังสือ: กระดาษปอนด์ หนา 80 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า ตัวหนังสือและเนื้อหา ขนาดพอเหมาะ อ่านง่าย มองเห็นชัดเจน พิมพ์รายชื่อผู้จัดทำหนังสือธรรมะพร้อมเข้าเล่ม เนื้อหาบทสวดมนต์ดังนี้ ประวัติยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก พิธีไหว้และยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก บูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา อานุภาพแห่งพระคาถาธรรมจักร บทสวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก อานิสงส์การสวดและภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา อิติปิโสเท่าอายุ คำแปลพุทธชัยมงคลคาถา, อานิสงส์คาถาพุทธชัยมงคลคาถา การเริ่มต้นและวิธีสวดพระคาถาชินบัญชร บทสวดพระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) คำแปล, อานิสงส์และอานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร อาราธนาศีล ๕, ศีล ๕ คำถวายผ้ากฐิน คำถวายฝ้าป่า คำถวายสังฆทาน บทสวดพระโพธิสัตว์กวนอิม คาถากะระณียเมตตะสุตตัง นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, คาถบูชาพระสีวลี พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ คาถาเงินล้าน คาถาเมตตามหานิยม คาถาภาวนาก่อนขับรถ คาถามหาพิทักษ์ คำอธิษฐานใส่บาตร, คำจบเงินทำบุญ คำแผ่เมตตาให้ตนเอง, คำแผ่เมตตา บทแผ่ส่วนกุศล, คำกรวดน้ำย่อ คำอธิษฐานบารมี วิถีทางแห่งความสุข การจัดส่ง จัดส่งงานให้ฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยกเว้นกรณีงานเร่งด่วนต้องให้ลูกค้ามารับงานเอง พิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ กับโรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป ไม่มีการสั่งพิมพ์ขั้นต่ำ ติดต่อสอบถามราคา

    หมวดหมู่ : โรงพิมพ์, โรงพิมพ์, ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์